Chuyện con ruồi – 3

_ Bồi, có con ruồi trong tô phở của tôi!

_ Này, phở dở thì ruồi nó thèm mà bu vào, hiểu chưa?

(67 votes, average: 7.75 out of 10)
Loading ... Loading ...
Comments