Chuyện con ruồi – 3

_ Bồi, có con ruồi trong tô phở của tôi!

_ Này, phở dở thì ruồi nó thèm mà bu vào, hiểu chưa?

One response to “Chuyện con ruồi – 3

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.