Vừa từ ấy ra!

-Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.

-Điên à.Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!

One response to “Vừa từ ấy ra!

Leave a Reply to Huy Nguyễn Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.