Vừa từ ấy ra!

-Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.

-Điên à.Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!

One response to “Vừa từ ấy ra!

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.